top of page

Wie we zijn

Brack
Vriendschap en professie

 

Jeroen Bos en Gerben de Ruiter leerden elkaar kennen als collega's op de Hogeschool van Amsterdam, waar zij beiden werkten als docent Social Work. Al snel bleken zij dezelfde koers te varen en werden zij maten voor het leven. Vele honderden uren gaven zij samen trainingen, coachten zij studenten en verzorgden zij lessen. Professie en vriendschap troffen elkaar en zo ontstond de lang gekoesterde droom samen een maatschap te starten.

Pointing%20man_edited.png
Vechten!_edited_edited.png
Anker 1

Jeroen & Gerben

Wie is wie

12 © Saskia Bakker Fotografie DRUK.jpg

Jeroen Bos MSW

Ethisch coach

Als gezinswerker heb ik intensief samen gewerkt met jongeren en hun gezinnen die zelf geen oplossingen meer zagen. Daar ontdekte ik al snel wat Wierdsma en Swieringa schrijven: 'Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden'.

Tijdens de Master Social Work leerde ik dat het met professionals, in teams en organisaties niet anders is. Opgelegde verandering zorgt voor onrust, frustraties, boosheid en onmacht.

Als coach sta ik voor het helpend versterken van het lerend vermogen en het verbindend veranderen vanuit verschillende perspectieven. Van zowel jongeren, gezinnen, professionals, teams als organisaties.

Gerben solo.jpg

Gerben de Ruiter MA

Relationeel ethicus
Coach

"Ieder mens zoekt naar een mens die hem het 'ja' van het bestaansrecht toekent" schreef Martin Buber. Jarenlang werkte ik in de GGZ, waar ik mij specialiceerde in het opzetten en ontwikkelen van nieuwe afdelingen en instellingen. Nieuwsgierig en leergierig van aard ben ik altijd blijven studeren. Een Master volgde ik in de relationele ethiek, oftewel de contextuele hulpverlening.

bottom of page